Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg

Jak pomagać ofiarom przemocy?

2014-02-10
 | Autor: Redaktor
Nawet niewielka pomoc udzielona w sytuacji krytycznej ma o wiele większe znaczenie niż pomoc wszechstronna, ale udzielona później. Uważne słuchanie ze zrozumieniem – bez oceniania i udzielania pośpiesznych rad! – może przywrócić rozmówcy wiarę we własne możliwości i zdolność działania.  

Rozmowa powinna odbywać się w miejscu, które sprzyja atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Wspólne spotkanie z ofiarą i sprawcą nie jest wskazane, gdyż zwiększa poczucie zagrożenia ofiary, a sprawcy daje możliwość dalszego sprawowania kontroli nad swoją partnerką. Integralną częścią procesu pomagania jest współudział kobiety w procesie pomocy – wspólne jej planowanie i realizowanie celów. Ważne, by ofiara miała możliwość podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji, a także wpływ na kierunek udzielanej pomocy.
 
Podstawowym celem pomocy ofiarom przemocy jest zapewnienie bezpieczeństwa. Każda sytuacja związana z przemocą ma w sobie element zagrożenia, które powinno być oceniane pod dwoma kątami. Pierwszy z nich to zagrożenie ze strony ofiary dla niej samej lub dla jej otoczenia. Może ona bowiem rozważać samobójstwo lub zabójstwo jako sposób rozwiązania trudnej sytuacji, uwolnienia się od bólu i cierpienia. Druga kwestia to zagrożenie ze strony sprawcy przemocy.
 
W trakcie każdego spotkania z osobą doświadczającą przemocy szacujemy potencjalne zagrożenie życia. Kobiety – ofiary przemocy ze strony partnera najczęściej stosują agresję w odwecie, gdy doświadczają intensywnej przemocy – zarówno fizycznej, jak i seksualnej – w wyniku której ponoszą liczne obrażenia. Życie i bezpieczeństwo ofiary jest istotnie zagrożone, gdy sprawca ma dostęp do broni, używa gróźb śmiertelnych, zabił lub zranił domowe zwierzę, dokonał napaści fizycznej na osoby spoza rodziny, wielokrotnie dotkliwie pobił ofiarę, jest obsesyjnie zazdrosny, grozi, że popełni samobójstwo, czy też podejmował uprzednio próby samobójcze.
 
Jeśli w tym momencie pacjentka nie widzi potrzeby opuszczania domu, należy przekazać jej numery telefonów i adresy – na wypadek, gdyby zmieniła zdanie lub musiała uciekać. Należy się też upewnić, czy ofiara może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Takie informacje pomagają zrozumieć, kto i co dostarcza kobiecie wsparcia, oraz mają decydujące znaczenie podczas tworzenia planu bezpieczeństwa. Pomoc i wsparcie bliskich są bardzo ważne na drodze do wyjścia z przemocy. Nawet jeśli kobieta nigdy nie będzie musiała skorzystać z planu bezpieczeństwa, to samo stworzenie go i przekonanie ofiary, że może wpływać na swoje bezpieczeństwo, da jej większe poczucie kontroli i mocy.
 
Warto przekazać ofierze informacje o różnorodnych formach pomocy. Stworzyć mapę różnych możliwości, z których ofiara przemocy może skorzystać w zależności od sytuacji i potrzeb. Zachęcać do szukania pomocy, ale pozostawić kobiecie decyzję o czasie i sposobie korzystania z niej. Powiedzieć, że ma prawo wzywać policję na interwencję oraz zawiadomić prokuraturę o przestępstwie znęcania się nad rodziną. Wyjaśnić, że skuteczna interwencja policji polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli ten stwarza zagrożenie dla otoczenia. Zachęcić do regularnego korzystania z pomocy psychologicznej oraz uczestniczenia w grupach wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Wyjaśnić procedurę „Niebieskie Karty” oraz rolę zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
 
Warto przygotować ulotki i inne materiały informacyjne o dostępnych lokalnych źródłach pomocy, umieścić w nich aktualne adresy i telefony placówek udzielających ofiarom przemocy pomocy specjalistycznej. Bardzo ważne jest, by informacje zawarte w materiałach były rzetelne i aktualne. Ulotki powinny mieć mały rozmiar, by pacjentka mogła je z łatwością schować przed sprawcą przemocy.