Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg

Czym jest przemoc w rodzinie?

2014-02-05
 | Autor: Redaktor
Powszechnie uważa się, że przemoc w rodzinie to zamierzone działanie skierowane przeciw członkowi rodziny – wykorzystujące przewagę sił, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc to każdy akt godzący w osobistą wolność jednostki, zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z jej wolą.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Przemoc w rodzinie obejmuje zatem wszelkie akty napaści ze strony partnera lub członka rodziny. Wyróżniamy przemoc rodziców wobec dziecka, przemoc wobec partnera, przemoc wobec osób starszych w rodzinie, przemoc wśród rodzeństwa oraz przemoc wobec rodziców stosowaną przez osobę w wieku młodzieńczym. Na określenie przemocy w związku partnerskim stosuje się terminy: „wzajemna przemoc w parze”, „przemoc w związku partnerskim”, „przemoc małżeńska”.

Przemoc w związku służy do uzyskania władzy i kontroli nad partnerem. Celem przemocy jest przed wszystkim podporządkowanie sobie ofiary i przejęcie kontroli nad jej życiem. Sprawca dąży do zbudowania przewagi sił i do władzy – po to, by pozbawić ofiarę możliwości obrony i ucieczki. Narusza jej podstawowe prawa i dobra osobiste. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samodzielnego radzenia sobie z przemocą.