– Lekarz nie powinien tylko czekać, aż pacjentka sama powie o przemocy, ale powinien być bardzo uważny, i z własnej inicjatywy, jeżeli go coś zaniepokoi, powinien dopytać się o sytuację kobiety – mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor PARPA.

„Nie oczekujemy, że lekarze rozwiążą problem przemocy. Zachęcamy ich, by byli ogniwem pośredniczącym między pacjentką a zespołem interdyscyplinarnym.

Żeby poruszyli pierwszy klocek domina” – mówił Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, w audycji „Cztery pory roku” poświęconej kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” prowadzonej przez PARPA. „To powrót do myślenia o lekarzu jako o kimś z mandatem zaufania” – dodał gość radiowej Jedynki.

– Chcemy zaprosić wszystkich lekarzy, by reagowali na przypadki przemocy w rodzinie, by przejawiali zaciekawienie pacjentem – mówiła Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w TVP Regionalna. Tematem programu „Zapraszamy na kawę” w Światowym Dniu Zdrowia były obowiązki lekarzy wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności związane z procedurą „Niebieskie Karty”.

„Gdy w wyniku rozmowy lekarz ma podejrzenie, że pacjent doznaje przemocy, musi zareagować, pytając i wyjaśniając powody” – mówi w wywiadzie opublikowanym przez portal Medexpress.pl Liliana Krzywicka, psycholog zaangażowana w kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc!”.

Dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, to kolejny lekarz, który wsparł kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. W wywiadzie udzielonym dla portalu www.lekarzureagujnaprzemoc.pl dr Krzyżanowska-Zbucka opowiada o psychologicznych aspektach przemocy w rodzinie oraz roli lekarzy rodzinnych i psychiatrów w jej rozpoznawaniu.

„Istotne jest to, by wiedzieć, jak właściwie reagować wobec czyjejś krzywdy. Tę kwestię porusza kampania społeczna «Lekarzu, reaguj na przemoc!», której celem jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą «Niebieskie Karty» oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy” – informuje portal Kafeteria.pl, internetowy magazyn dla kobiet.