– Jesteśmy przekonani, że nasza akcja doprowadzi do zmiany postaw, że lekarze włączą się w system rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie – mówi Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, w wywiadzie dla październikowego „Świata Problemów”. – Lekarze powinni znać reguły, jakie trzeba zastosować w przypadku zdiagnozowania stosowania przemocy wobec pacjentek.

W wywiadzie Maciej Zdziarski opisuje cele kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” i mówi o tym, co powinno ulec zmianie jeśli chodzi o udział lekarzy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmówca „Świata Problemów” omawia także poszczególne elementy kampanii oraz zaangażowanie partnerów merytorycznych i patronów medialnych.

– W materiałach przygotowywanych dla mediów na potrzeby projektu zawarte będą m.in. rozmowy z autorytetami w dziedzinie przemocy w rodzinie; znani i cenieni w środowisku eksperci i działacze społeczni odpowiedzą na pytanie, jaką rolę ich zdaniem powinni odgrywać lekarze rodzinni w powstrzymywaniu przemocy w rodzinie – zapowiada Maciej Zdziarski.