Film instruktażowy „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest już dostępny na stronie internetowej kampanii. Film jest ilustracją przebiegu rozmowy lekarza rodzinnego z pacjentką doznającą przemocy ze strony partnera, prowadzoną w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Lekarz, zaniepokojony objawami, z którymi zgłosiła się pacjentka, inicjuje rozmowę na temat przemocy. Rozmowa ma charakter informacyjno-motywujący.

Dialog lekarza z pacjentką koncentruje się na aspektach przemocy. Lekarz zadaje pytania, informuje o procedurze Niebieskie Karty i wypełnienia formularz „Niebieska Karta – A”. Doktor informuję kobietę doznającą przemocy o możliwościach uzyskania pomocy.
Autorką scenariusza filmu jest Liliana Krzywicka, psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.