Uczelnie medyczne informują na swoich stronach internetowych o działaniach edukacyjnych „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. W popularyzację przekazu kampanii zaangażowały się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

„Ochrona zdrowia jest jedną ze służb zobowiązanych do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. Ponadto ustawa nakłada na lekarzy obowiązek uczestniczenia w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych” – pisze na swojej stronie internetowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Poznańska uczelnia zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia roli lekarzy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. „Wielu lekarzy ignoruje sygnały świadczące o pobiciu czy długotrwałym doświadczaniu stresu (…). Odpowiedzią na zbyt małe zaangażowanie ochrony zdrowia są działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem «Lekarzu, reaguj na przemoc!»” – czytamy na stronach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu