„Pacjent, który przychodzi do gabinetu, często opowiada o swoich dolegliwościach, problemach. To właściwie pierwsze miejsce, w którym powinien otrzymać pomoc, jeżeli dochodzi do przemocy w rodzinie” – mówi w wywiadzie opublikowanym przez portal Medexpress.pl dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk, pediatra. Dr Cielecka-Kuszyk jest autorką publikacji dotyczących roli ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wspiera kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc!”.

Dr Tomasik mówi o obowiązkach i kompetencjach lekarzy rodzinnych w zakresie rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie u pacjentów. „Potrzebna jest zmiana mentalna w podejściu każdego lekarza. Po pierwsze zaakceptowanie obowiązku, jaki na nim spoczywa, po drugie – uświadomienie sobie ewentualnego braku wiedzy, wreszcie zaś – włożenie wysiłku w nabycie odpowiednich umiejętności. Dlatego wspieramy kampanię «Lekarzu, reaguj na przemoc!»” – mówi prezes KLRwP.

Cały wywiad można przeczytać w portalu Medexpress.pl, który patronuje kampanii.