„Lekarz rodzinny to specjalista, który koncentruje się nie tylko na zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób, ale bierze też pod uwagę szersze uwarunkowania. Dlatego musi uwzględniać w opiece nad pacjentem konteksty rodzinny i społeczny” – mówi w wywiadzie opublikowanym przez serwis Medexpress.pl dr n. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które jest partnerem merytorycznym kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!”.

Dr Tomasik mówi o obowiązkach i kompetencjach lekarzy rodzinnych w zakresie rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie u pacjentów. „Potrzebna jest zmiana mentalna w podejściu każdego lekarza. Po pierwsze zaakceptowanie obowiązku, jaki na nim spoczywa, po drugie – uświadomienie sobie ewentualnego braku wiedzy, wreszcie zaś – włożenie wysiłku w nabycie odpowiednich umiejętności. Dlatego wspieramy kampanię «Lekarzu, reaguj na przemoc!»” – mówi prezes KLRwP.

Cały wywiad można przeczytać w portalu Medexpress.pl, który patronuje kampanii.