Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Andrzejem Marcińskim, którego udzielił w ramach kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. „Lekarz jest po to, by powiedzieć: «Uwaga, być może doszło tu do aktu przemocy».

Nie ma to jeszcze nic wspólnego z uznaniem, że faktycznie doszło do skrzywdzenia. Chodzi o to, by skierować sprawę do tych instytucji, które z mocy prawa mogą się tym zająć” – mówi profesor.

Prof. dr hab. Andrzej Marciński to wieloletni kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, autor wielu publikacji poświęconych przemocy wobec dzieci, autorytet w dziedzinie radiologii pediatrycznej. W rozmowie dla portalu www.lekarzureagujnaprzemoc.pl opowiada o tym, jak po raz pierwszy zetknął się z zagadnieniem przemocy w rodzinie oraz jak przekazywał wiedzę o tym problemie swoim studentom.

„Studenci, a później lekarze, muszą być świadomi skali zjawiska, by mu przeciwdziałać” – zauważa profesor. „Jeśli student wielokrotnie usłyszy o konieczności rozpoznawania następstw przemocy, to coś z pewnością w nim zostanie i być może nie będzie bierny, gdy w swej praktyce lekarskiej spotka się z podobnymi zdarzeniami”.

Prof. Marciński podkreśla, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym. „To może się zdarzyć w każdej rodzinie. Absolutnie w każdej. Nie tylko wśród narkomanów, alkoholików, bezrobotnych”. Całą rozmowę można przeczytać tutaj.