„Gdy w wyniku rozmowy lekarz ma podejrzenie, że pacjent doznaje przemocy, musi zareagować, pytając i wyjaśniając powody” – mówi w wywiadzie opublikowanym przez portal Medexpress.pl Liliana Krzywicka, psycholog zaangażowana w kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc!”.

Rozmowa zawiera wiele użytecznych wskazówek dla przedstawicieli ochrony zdrowia dotyczących podstawowych zasad kontaktu z pacjentem doznającym przemocy.

„Lekarz powinien taktownie, empatycznie wyjaśnić, iż rozumie, że trudno mówić o takich sprawach, że gabinet lekarski może nie kojarzyć się z miejscem na tego typu rozmowy, jednak jest to niezbędne, by móc ustalić przyczyny stanu – zarówno psychicznego, jak i fizycznego – w jakim znajduje się pacjent” – twierdzi Liliana Krzywicka.

Specjalistka podkreśla, że każdy lekarz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat zjawiska przemocy. Kluczowe jest także nabycie pewnych kompetencji komunikacyjnych, które pomogą nawiązać dobry kontakt z pacjentem. Liliana Krzywicka podaje przykłady pytań, które powinny paść w gabinecie lekarskim oraz takie, których nie należy zadawać osobie doznającej przemocy.

„Podstawą wsparcia jest spokojne przeprowadzenie rozmowy, która wzbudzi zaufanie pacjenta do lekarza. To pierwszy krok do tego, by pacjent zaczął mówić o swoim problemie” – zauważa psycholog. „Pacjent, który ujawnia fakty dotyczące doznawanej przemocy, potrzebuje informacji o możliwościach uzyskania pomocy, potrzebuje nadziei, że sięganie po pomoc jest konieczne, sensowne i nakierowane na jego ochronę”.

Całą rozmowę z Lilianą Krzywicka można znaleźć w portalu Medexpress.pl.