– Lekarz nie powinien tylko czekać, aż pacjentka sama powie o przemocy, ale powinien być bardzo uważny, i z własnej inicjatywy, jeżeli go coś zaniepokoi, powinien dopytać się o sytuację kobiety – mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor PARPA.

Informacja o kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” ukazała się m.in. w serwisie prasowym PAP, portalu Onet.pl, Money.pl oraz na stronie internetowej najważniejszego pisma lekarskiego „Medycyna Praktyczna”.

Katarzyna Łukowska zwróciła uwagę, że oprócz ewidentnych objawów przemocy fizycznej  – takich jak siniaki czy złamania – lekarze powinni być również wyczuleni na dolegliwości zdrowotne pacjentek wywołane przez chroniczny stres, związany z doświadczaniem przemocy w rodzinie. 

W ostatnim czasie o kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” informowało kilkadziesiąt portali internetowych i lokalnych tytułów prasowych. Opublikowano m.in. wywiad z wiceministrem zdrowia Igorem Radziewiczem-Winnickim, w którym podkreśla on dużą rolę, jaką odgrywają lekarze w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O akcji informacyjnej prowadzonej przez PARPA mówiono także na antenach regionalnych i lokalnych rozgłośni radiowych: Radia Pomorza i Kujaw, Radia Parada (Łódź), RDC oraz Radia Malbork.