Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg

„Niebieska Karta – A”

2013-11-05
 | Autor: Redaktor
Formularz wszczynający procedurę „Niebieska Karta – A” zawiera specjalnie opracowaną dla przedstawicieli ochrony zdrowia część stanowiącą pkt XVIII formularza. Składa się on ze szczegółowego opisu stanu psychicznego, obrażeń ciała lub innych zewnętrznych oznak dotyczących stanu zdrowia i higieny mogących świadczyć o doznawaniu przemocy w rodzinie.
 
Przedstawiciel ochrony zdrowia wszczynający procedurę ma za zadanie poinformować osobę, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, o możliwości otrzymania darmowego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie. Informacja o tym, czy osoba została o tym pouczona oraz czy wydano takie zaświadczenia, musi również znaleźć się w formularzu „Niebieska Karta – A”.
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt XVIII/6 formularza „Niebieska Karta – A”, w którym przedstawiciel ochrony zdrowia stwierdza, czy obrażenia ciała osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, mogły powstać w wyniku zdarzeń opisanych przez tę osobę. Odpowiedź na to pytanie nie ma polegać na stwierdzeniu, czy opisywana osoba faktycznie doznała obrażeń w opisanych przez siebie okolicznościach, a jedynie ma być oceną tego, czy rodzaj obrażeń świadczy o tym, że mogły one powstać we wskazanych okolicznościach.
 
Przedstawiciel ochrony zdrowia wszczynający procedurę „Niebieskie Karty” wypełnia zatem formularz „Niebieska Karta – A” w pkt od I do XXI z pominięciem pkt XVI, który jest przeznaczony dla przedstawicieli Policji. Na wszelkie informacje dodatkowe, które nie zostały przewidziane w formularzu, a które w ocenie osoby wszczynającej procedurę są istotne, przeznaczono pkt XXI formularza. W praktyce im więcej informacji istotnych zostanie tam umieszczonych, tym łatwiej będzie podejmować dalsze działania w ramach procedury.
 
Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel tego podmiotu leczniczego, do którego osoba ta trafi.
 
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” przedstawiciel ochrony zdrowia zobowiązany jest się pod nim podpisać czytelnie, tak aby możliwie najłatwiejsza była ewentualna jego późniejsza identyfikacja. Informacja ta może wydawać się oczywista, ale miejsce na podpis zostało w formularzu opisane w taki sposób, że można nabrać wątpliwości, czy nie powinna go podpisywać osoba reprezentująca inny podmiot, który wszczął procedurę. Ponieważ jednak przesłanką wszczęcia procedury, a tym samym wypełnienia formularza, jest zaistnienie podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, należy więc wskazać osobę, która takiego podejrzenia nabrała, a nie inną osobę, która mogła nie mieć kontaktu z danym przypadkiem.
 
Podpisany formularz „Niebieska Karta – A” należy skopiować, przy czym kopię zachować w miejscu wypełnienia formularza, a oryginał bezzwłocznie (nie później niż w terminie siedmiu dni) przekazać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez gminę, na terenie której wypełniany jest formularz.
 
DO POBRANIA: „Niebieska Karta – A”