Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zostały partnerami merytorycznymi kampanii  „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Swoje poparcie dla przedsięwzięcia wyrazili przewodniczący KZP PAN dr hab. med. Tomasz Zdrojewski oraz prezes Zarządu Głównego KLRwP dr n. med. Tomasz Tomasik.

– Potrzebna jest zmiana mentalna w podejściu każdego lekarza. Po pierwsze zaakceptowanie obowiązku, jaki na nim spoczywa, po drugie – uświadomienie sobie ewentualnego braku wiedzy, wreszcie zaś – włożenie wysiłku w nabycie odpowiednich umiejętności. Dlatego wspieramy kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc” – mówi dr n. med. Tomasz Tomasik.
– Dzięki materiałom edukacyjnym lekarze otrzymają dawkę wiedzy psychologicznej i prawniczej na temat przemocy w rodzinie, a także sposobów przeciwdziałania temu zjawisku – twierdzi dr hab. med. Tomasz Zdrojewski. – Taka edukacja jest potrzebna, nie tylko zwraca uwagę na otoczenie prawne, w jakim funkcjonują lekarze, lecz także dostarcza narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów ludzi, którzy trafiają do naszych gabinetów.