„Wielokrotnie pisaliśmy o lekarzach, którzy nie reagują, gdy trafia do nich ofiara przemocy. Niektórzy mówią wprost: «nie chcemy być donosicielami» i dlatego nie wypełniają druków dla prokuratury (...).

Kampania «Lekarzu, reaguj na przemoc!» i specjalny portal informacyjno-edukacyjny mają to zmienić” – podają portale TOK FM i Gazeta.pl.

Artykuł autorstwa Anny Gmiterek-Zabłockiej opowiada o powinnościach lekarzy wynikających ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz o rzeczywistym stosunku wielu przedstawicieli ochrony zdrowia do ustawowych obowiązków.
„Biały fartuch lekarski ma naprawdę duże znaczenie. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy o tym, że z przemocą trzeba coś zrobić, mówi nam pracownik socjalny, niż wtedy, gdy mówi nam o tym lekarz – człowiek, któremu często powierzamy najintymniejsze sprawy” – mówi Maciej Zdziarski dla TOK FM.

Autorka artykułu pisze o materiałach kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!”: filmie instruktażowym  oraz przewodniku dla lekarzy. „Instytut Łukasiewicza przygotował specjalną książkę – przewodnik dla lekarzy. Są w nim informacje dotyczące procedury «Niebieskie Karty», ale są też opisane psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy” – napisano w portalach TOK FM i Gazeta.pl