„Apeluję do lekarzy: spróbujmy zastanowić się, co się dzieje w życiu pacjentów, jeśli mówią o stresie czy problemach rodzinnych. Lekarz musi widzieć pacjenta w jego szerszej sytuacji społecznej” – mówiła Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niedzielnej audycji „Dość przemocy” w TOK FM.

W programie udział wzięli także autorzy przewodnika dla lekarzy opracowanego w ramach kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!”.

„Statystyki pokazują, że bardzo trudno jest włączyć przedstawicieli ochrony zdrowia w aktywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – rozpoczął dyskusję Grzegorz Wrona, prawnik. Uczestnicy audycji zastanawiali się, z czego wynika opór lekarzy przed podejmowaniem interwencji. Katarzyna Łukowska wskazała na fakt, iż wielu przedstawicieli ochrony zdrowia nie wie, w jaki sposób reagować na przemoc.

„Jeśli lekarze będą mieli poczucie wsparcia ze strony innych służb, tym chętniej będą ujawniali w swoich gabinetach problem przemocy” – stwierdziła dr Sylwia Kluczyńska, psycholog. Także wicedyrektor PARPA podkreślała, że istotą przeciwdziałania przemocy jest współpraca różnych instytucji.  „Nikt nie ma oczekiwań, by lekarz poradził sobie w pojedynkę z przemocą. Żadna służba nie jest w stanie sama poradzić sobie z tymi problemami. Stąd koncepcja pracy interdyscyplinarnej i wieloaspektowe podejście do przemocy. Lekarz ma do dyspozycji policjanta, pracownika socjalnego, grupę roboczą” – tłumaczyła Katarzyna Łukowska.

Wszyscy uczestnicy audycji zgodnie przyznali, że specyfika zawodu lekarza to szansa dla każdego pacjenta doznającego przemocy. „Mam wrażenie, że jesteśmy skłonni więcej powiedzieć lekarzowi niż policjantowi czy pracownikowi socjalnemu” – stwierdził Grzegorz Wrona. Według ekspertów biorących udział w programie umiejętna i szczera rozmowa podjęta przez lekarza może wzmocnić pacjenta doznającego przemocy.

„W gabinecie lekarskim często ofiary przemocy nie są świadome tego, że są ofiarami. Przychodzą z różnymi objawami, ale nie maja świadomości, że są one związane z doświadczaniem przemocy” – mówiła dr Kluczyńska. Do symptomów mogących świadczyć o tym, że pacjent doznaje przemocy, zaliczyła m.in. zaburzenia nastroju, depresję, a także nadużywanie alkoholu.

Według współautorki przewodnika „Lekarzu, reaguj na przemoc!” lekarze powinni wiedzieć, którzy pacjenci znajdują się w grupie ryzyka. Należą do nich kobiety w ciąży oraz tuż po urodzeniu dziecka. Katarzyna Łukowska podała wyniki badań, zgodnie z którymi aż 11% pacjentek oddziałów położniczych to ofiary przemocy. „Ważne, aby uczulać lekarzy położników i ginekologów, by dla kobiety stwarzać bezpieczną przestrzeń do mówienia o przemocy” – apelowała dr Kluczyńska.

Na koniec programu Katarzyna Łukowska zaprosiła lekarzy i wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jak dodała, obecnie do wszystkich jednostek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce trafiają przewodniki dla lekarzy opracowane w ramach kampanii. Całej audycji można wysłuchać na stronie internetowej TOK FM.